ติดต่อ/Kontakt/Contact:

          

 

Herr/Mr. Georg Haeussler

คุณ เกออร์ก ฮอยส์เลอร์  

Urbanstrasse 98

70190 Stuttgart

Germany

มือถือ/Mobile: +49-172-4594659

โทร/Tel:  +49-711-2209799 

โทรสาร/Fax: +49-711-6749540  

 

ี่เมืองไทย/in Thailand  

โทร/Tel: +66- 8-69009160

 

 

 

 

  อีเมล์/E-Mail: somango_4@yahoo.com